Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Nedeľa 29. 11. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Prednáška ku svetovému dňu cukrovky

  Svetový deň diabetu si každoročne pripomíname 14. novembra. V ten deň sa narodil  kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku   1923 dostal za jeho objav Nobelovu cenu.  Tento sviatok bol prvýkrát oslavovaný v roku 1991 na podnet Medzinárodnej  federácie diabetu, ako reakcia na rapídne stúpajúcu početnosť cukrovkárov  v celosvetovom meradle. Dňa 18. 11. 2015 sa zrealizovala prednáška pod názvom Diabetes mellitus pod vedením pani doktorky Čechovej. Prednáška trvala jednu vyučovaciu hodinu a bola určená žiakom I. a III. ročníka našej školy. Študentov veľmi zaujala.

 • Deň študentstva

  Dňa 16. 11. 2015 sme si na našej škole pripomenuli 17. november -  Deň študentstva a deň boja za slobodu a demokraciu.  Počas prvej vyučovacej hodiny si žiaci všetkých ročníkov pozreli dokumentárny film Študenti a november 1989, v ktorom sa dozvedeli o tom, ako sa študenti zapojili do ,,nežnej revolúcie“ a ako prispeli k pádu komunistického režimu. Po premietaní filmu pokračoval program v Dome kultúry v Želiezovciach. Na začiatku nás privítala a oboznámila s ďalším programom  Mária Zlámalová, žiačka III. ročníka. Potom Roland Hutai a Dominika Orságová, žiaci Oktávy nám ešte raz pripomenuli históriu a význam udalostí 17. novembra. V ďalších minútach svoje herecké schopnosti ukázali žiaci II. ročníka vo vtipných  scénkach: ,,Hádaj na čo myslím?“ a ,,Rómeo a Júlia“. Následne študenti IV. ročníka  predviedli  tanečnú paródiu na titulnú pieseň z kultového filmu ,,Hriešny tanec“  a spoločný tanec pod názvom ,,Dance evolution“.  Aj žiaci Oktávy nám predviedli svoje tanečné kreácie. Vyvrcholením celého programu boli imatrikulácie žiakov I. ročníka. Najprv prváci museli splniť rôzne úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci III. ročníka.  V závere programu zložili slávnostný imatrikulačný sľub a tým oficiálne sa stali členmi  žiackeho kolektívu Gymnázia v Želiezovciach.

 • Florbal – základné kolo 2015

  Dňa 09.11.2015 sa na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach konalo základné kolo súťaže vo florbale žiakov stredných škôl, kde súťažilo šesť družstiev.  V ťažkej konkurencii naši žiaci obsadili 4. miesto.

  Družstvo tvorilo 12 žiakov: Belanský Mário, Gyurcsek Gabriel, Hutai Roland, Kuruc Lukáš, Majtán Adam, Merva Jakub, Nagy Marián, Páchnik Dean, Rupek Lukáš, Schweier Nicolaus, Šafár Marko, Varannay Jakub.

 • Vieme všetko o tetovaní a piercingu? - odborná prednáška

  Dňa  04. 11. 2015  sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému Vieme všetko o tetovaní piercingu? Prednášku pre žiakov II. ročníka si pripravila MUDr. Adriana Czigányiová – pani doktorka z Regionálneho úradu všeobecného zdravotníctva Levice. Pani doktorka formou zaujímavej prezentácie žiakom priblížila nové informácie o tetovaní a piercingu a najmä zdôraznila aké infekcie a ochorenia môžu spôsobiť.

 • Prednáška z finančnej gramotnosti

  Dňa  23. októbra 2015 sa žiaci IV. ročníka a oktávy zúčastnili  ďalšej prednášky z oblasti finančníctva.  Prednášku na tému Networking  prezentoval Ing. Milan Kalmacai, finančný poradca, kouč z Akadémie Rozvoja Levice. V rámci tejto prednášky sa študenti dozvedeli, že networking  je anglický pojem  a pre nadväzovanie a vytváranie profesionálnych a obchodných kontaktov, rozvoj a vytváranie obchodných príležitostí v rámci určitej komunity alebo siete ľudí;  môže mať rôznu podobu. Ide spravidla o organizované aktivity odohrávajúce sa pomocou rôznych platforiem - buď formou osobného stretávania v rámci organizovaných akcií alebo pomocou špecializovaných webových stránok. Kľúčovou vecou pri networkingu je vzájomná interakcia, predstavení a odporúčania a osobné uvedenie. Jednoducho a skrátka v rámci networkingu ide o budovanie siete kontaktov, ktorú je možné využiť na získanie lepšieho pracovného miesta, na zvýšenie svojich finančných príjmov, na racionálne finančné hospodárenie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria