Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Štvrtok 23. 10. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1292513

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Výchovno - vzdelávacia exkurzia v Bratislave

  Dňa 7. októbra 2014 sa žiaci IV. a III. ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie v Bratislve. V dopoludňajších hodinách sa žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí vysokých škôl v Bratislave – Veľtrhu vysokých škôl SR, kde im zástupcovia jednotlivých slovenských, ale i zahraničných vysokých škôl poskytli informácie o školách, teda o novootvorených študijných odboroch, možnostiach a podmienkach  štúdia, ako aj o prioritách daných škôl.

 • Európsky deň rodičov = Deň zdravia

  3. 10. 2014

  Dňa 3.10.2014 sa na našej škole  tradične konal Európsky deň rodičov. Spojili sme ho so zdravou výživou a zdravým životným štýlom. Nakoľko telo a duch potrebujú oddych, rozhodli sme sa zorganizovať tento výnimočný deň, ktorý je dňom bez sladkostí, bez stresu, nahradený zdravou výživou a športom. Študenti a učitelia sa spoločne stretli vo vestibule školy, kde ich p.p Mgr. Nikolett Čudaiová prívítala a oboznámila s celým priebehom dňa. Študentka Septimy Dominika Orságová porozprávala študentom, čo je zdravá výživa a prečo sa človek musí starať nielen o svoj zovňajšok, ale aj o vnútornú krásu tela. Po spoločnom stretnutí  prebehli triednické hodiny, počas ktorých študenti pripravovali misy pre zdravú výživu. Nakoľko sa fantázii medze nekládli, pripravili krásne ovocné, syrové, šalátové, cestovinové a zeleninové misy. Nezabudlo sa ani na pitný režim, v rámci ktorého sa podávalo mlieko, kakao, acidko  a minerálne vody.O ten sa postarali študenti druhého ročníka. Po triednickych hodinách sa študenti presunuli na plochu za školou,kde sa konali športové súťaže . Pod vedením  p.p.Čudaiovej a p.p Laškaiovej prebehli športové súťaže v preťahovaní lanom, hode granátom a štafetovom behu, kde súťažili jednotlivé triedy medzi sebou.

 • Výstava kresieb Terézie Tronchet - Trgiňovej

  29. 9. 2014

  Rodáčka z Dolného Pialu po skončení umeleckej priemyslovky pracovala ako módna návrhárka. Vydala sa do Holandska, kde pracovala pre módne časopisy Marion a Kníp. Zároveň sa venovala kresleniu. Vystavovala v Amsterdame, Zierikzee, ale aj na Slovensku – v Bojniciach, Piešťanoch i vo svojej rodnej obci.
  Koncom septembra sa aj v Želiezovciach konala výstava jej kresieb. Žiaci našej školy si ich mohli prezrieť v kultúrnom dome s p. prof. Mesárovou v rámci hodín Umenia a kultúry. Jej farebné i čiernobiele diela kreslené farebnými ceruzkami alebo perom, v ktorých zachytáva prírodné scenérie, zátišia i postavy, z ktorých niektoré pôsobia tajomne, sú plné obdivu k prirodzenej kráse i svojskej poetiky.

 • ŽUPNÁ KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014

  19. 9. 2014

  „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ je orientačný pretek päťčlenných zmiešaných družstiev. Na trati dlhej 2,8 km sa rozprestieralo 6 súťažných stanovíšť, na ktorých boli súťažiace družstvá hodnotené  z teoretických  a praktických vedomostí a zručností v oblasti: dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, prevencie drogových závislostí, topografie, hodu granátom, streľby zo vzduchovky, rúčkovania na lane, použitia improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, prvej pomoci. Súťaž sa niesla v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu.

 • Liga za duševné zdravie

  12. 9. 2014

  V roku 2001, v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia, sa objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života duševne chorých, ako aj v oblasti prevencie duševných porúch. Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Na našej škole pod vedením p. prof. Menčíkovej vznikla na začiatku školského roku nástenka s cieľom pripomenúť si ľudí s týmto postihom.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria