Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Sobota 30. 5. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Dodatočné prijímacie skúšky do 1. ročníka

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia, študijného odboru 7902J. Prijímacia skúška sa uskutoční 16. júna 2015 o 8.00 hodine v budove školy.

 • Účelové cvičenie 2015

  Dňa 25. 05. 2015 sme so študentmi našej školy zrealizovali účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci I., II., III. ročníka a septimy. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov z civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode, aktuálnych problémov ľudstva, technických činností a športov. Priebeh a pedagogický dozor účelového cvičenia zabezpečovali p. prof. Laškaiová, Mesárová, Hančinová a Brusnická. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme stanovené ciele splnili.

 • Oznámenie o poskytnutí študijného voľna

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce, v zmysle platnej legislatívy, poskytol z organizačných dôvodov študijné voľno dňa 27.05.2015 pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

   

   

   

  V Želiezovciach dňa 20.05.2015                                                                Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy  

 • Prednáška - finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Vláda Slovenskej republiky schválila „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“ v roku 2008 formou vládneho Uznesenia č. 447 z 2. júla 2008. Na jeho základe vypracovala „Národný štandard finančnej gramotnosti“ (skratka NŠFG).

 • 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny (Deň boja proti fašizmu)

   Dátum 8. máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá  vstúpila do platnosti 8. mája 1945. V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj  ako Deň víťazstva nad fašizmom v Európe. V Slovenskej republike (SR) je Deň víťazstva nad  fašizmom dňom pracovného pokoja. Rozhodli o tom poslanci zákonodarného  zboru v júni 1996. V roku 2015 si svet pripomína 70. výročie víťazstva nad  fašizmom a nacizmom. Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 59/26 z 22.  novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť  všetkých, čo zomreli v čase druhej svetovej vojny. V bývalom Sovietskom  zväze (ZSSR) i v terajšej Ruskej federácii, nazývajú druhú svetovú vojnu Veľkou vlasteneckou vojnou  a Deň víťazstva nad fašizmom i naďalej oslavujú 9. mája. Pan prof, Chaudhary  vytvoril nástenku s menovanou problematikou  a zároveň viedol výklad spojený  s diskusiou, ktorej cieľom bolo oboznámiť žiakov s nedávnou smutnou históriou  ako aj poukázať na ničivé dôsledky vojny.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria