Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Štvrtok 24. 7. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1255194

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 24.7.2014)
Patrik Szalai (I.)
Zajtra (Piatok 25.7.2014)
Boris Plajdička (III.)
Jakub Merva (II.)
Jakub Varannay (III.)

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Ocenenie NSK za úspešnú reprezentáciu školy

  Dňa 4. júna 2014 boli v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre ocenení úspešní žiaci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí získali v uplynulom školskom roku významné umiestnenia v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach a tak potvrdili svoje tvorivé, študijné a morálne kvality, zmysel pre zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení svojich študijných povinností. Medzi ocenenými v kategórii olympiády bola aj naša žiačka Veronika Jurášová, ktorá si prevzala ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja  v celoslovenskom kole predmetovej olympiády ľudských práv, v ktorej získala za kreatívne napísanú esej 1.miesto. Veronike gratulujeme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy nie len v predmetových olympiádach a športových súťažiach, ale aj pri realizácií spoločenských a kultúrnych podujatí školy a mesta.

 • Kurz ochrany života a zdravia

  Kurz ochrany života a zdravia, súčasť vyučovania študentov tretieho ročníka, sa tento rok konal v termíne od 18.6.2014 do 20.6.2014. Ubytovanie v lokalite Mladá Hora - Sebechleby nám poskytlo ideálne podmienky nielen na turistiku, ale aj na množstvo športových aktivít, do ktorých sme sa všetci pustili hneď po príchode (volejbal, basketbal, futbal). V prvý deň kurzu sme absolvovali pre niektorých pomerne náročný výstup na Sitno a prehliadku mesta Banská Štiavnica. Nasledujúce doobedie sme podnikli niekoľko kilometrovú túru po okolí spojenú s návštevou vinohradníckej dedinky Stará hora, jednej z pamiatok ľudovej architektúry na Slovensku. V poobedňajších hodinách si pre nás pedagógovia pripravili stanovištia, vďaka ktorým sme si osvojili základy civilnej ochrany, topografie a prvej pomoci. Vyskúšali sme si streľbu zo vzduchovky. Večer sme si všetci spolu opekali, posedeli sme si pri ohníku a zahrali sme si populárnu spoločenskú hru ACTIVITY. Hoci sa väčšina z nás vrátila domov s poriadnou svalovicou, sme veľmi radi, že sme sa tohto kurzu zúčastnili. Cítili sme sa naozaj veľmi dobre. Škoda len, že kurz trval tak krátko. Ďakujeme pani profesorkám a pánom profesorom za úžasný zážitok.

 • Župná kalokagatia - Mladý záchranár 2014

  8. ročník súťaže stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU NSK“ je orientačný pretek päťčlenných zmiešaných družstiev. Je spojený s vedomostnou súťažou a praktickými zručnosťami v oblasti: dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, prevencie drogových závislostí, topografie, hodu granátom, streľby zo vzduchovky, rúčkovania na lane, použitia improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, prvej pomoci.

 • Nová technika učenia ANJ

  Internet sa stal veľmi populárny medzi deťmi a tínedžermi. Študenti majú prístup k internetu buď doma alebo v škole.  Naša škola poskytuje študentom najnovšie  techniky učenia jazykov napríklad cez dataprojektory a pomocou internetu v škole aj doma. Pre akademické  účely  sme urobili "experiment" so  študentmi  rovnakého  veku a použili na to veľmi populárnu sociálnu sieť Facebook.

 • Úsmev ako dar

  Každé dieťa túži prežiť šťastné detstvo – detstvo v kruhu najbližších, kde by sa cítilo prijímané, chránené a milované. Sú však aj deti, ktoré takúto šancu nemajú. Z rôznych dôvodov boli z vlastnej rodiny vyňaté, alebo im vyňatie z prirodzeného rodinného prostredia hrozí. Škody, ktoré takáto skúsenosť napácha na krehkej detskej psychike, sú nedozierne a prenášajú sa až do hlbokej dospelosti. Rodina, to nie je len materiálne zázemie, ktoré nás obklopuje, ale aj základ našich budúcich hodnôt, postojov, našej identity, sebahodnoty a vzťahu k okolitému svetu. Práve preto je také dôležité poskytnúť deťom možnosť vyrastať so svojimi najbližšími, alebo s tými, ktorí im poskytnú potrebnú lásku a stanú sa ich novou rodinou. Len tak sa nám podarí tieto deti zachrániť pre ne samotné i pre spoločnosť.

  „Už viac ako tridsať rokov sa snažíme napĺňať myšlienku ... aby každé dieťa malo rodinu. Všetci veľmi presne cítime, že rodina je pre nás tou materskou pôdou, z ktorej čerpáme silu a ktorá určuje kvalitu nášho ďalšieho života, aj kvalitu celej spoločnosti. Je nezastupiteľná, a preto by mala obklopovať každé dieťa.“  hovorí predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria