Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Pondelok 15. 9. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1275666

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 15.9.2014)
Márk Bánovský (Septima)
Zajtra (Utorok 16.9.2014)
Pavel Medveď (I.)

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Liga za duševné zdravie

  12. 9. 2014

  V roku 2001, v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia, sa objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života duševne chorých, ako aj v oblasti prevencie duševných porúch. Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Na našej škole pod vedením p. prof. Menčíkovej vznikla na začiatku školského roku nástenka s cieľom pripomenúť si ľudí s týmto postihom.

 • Výstava obrazov Jozefa Kanyuka

  12. 9. 2014

  Pri príležitosti 70. výročia SNP sa v Kultúrnom dome v Želiezovciach uskutočnila výstava obrazov Jozefa Kanyuka (viď. obrázok), rodáka tohto malého mestečka. Mimoriadny vplyv na jeho výtvarný prejav malo dlhoročné priateľstvo s akademickým maliarom a sochárom Jozefom Mazanom z Banskej Štiavnice. Jeho tvorbu ovplyvnili aj dvaja súčasní regionálni výtvarníci, Želiezovčan Ladislav Szűcs a Ján Lábik zo Štúrova. Na obrazoch znázorňoval väčšinou obyčajných ľudí, postihnutých II. svetovou vojnou. Študenti nášho gymnázia si mohli prezrieť na hodinách UMK či dejepisu nielen výstavu obrazov, ale aj fotografií o významných slovenských hrdinoch z čias SNP, ktorí sa nebáli riskovať pre dobro svojej krajiny.

 • Deň pamiatky obetí Holokaustu

  12. 9. 2014

  Holokaust je označenie pre systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny

  Najpočetnejšími obeťami holokaustu boli Židia prostredníctvom „konečného riešenia židovskej otázky“ (nem. Endlösung der Judenfrage). Holokaust však okrem Židov zasiahol aj príslušníkov niektorých slovanských národov, hlavne Poliakov, Bielorusov, Ukrajincov, Rusov, či obyvateľov bývalej Juhoslávie alebo Rómov. Terčom likvidácie sa stali taktiež homosexuáli, Svedkovia Jehovovi, ľudia s telesným či duševným postihnutím a politickí odporcovia nacizmu z radov komunistov, anarchistov a demokratov. Celkový počet obetí holokaustu sa odhaduje na 12 až 16 miliónov, z toho zhruba 6 miliónov Židov

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

  Otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2.9.2014 o 8.00 h. Žiaci si so sebou prinesú prezúvky a PRVÁCI tašky na učebnice.

 • Ocenenie NSK za úspešnú reprezentáciu školy

  Dňa 4. júna 2014 boli v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre ocenení úspešní žiaci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí získali v uplynulom školskom roku významné umiestnenia v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach a tak potvrdili svoje tvorivé, študijné a morálne kvality, zmysel pre zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení svojich študijných povinností. Medzi ocenenými v kategórii olympiády bola aj naša žiačka Veronika Jurášová, ktorá si prevzala ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja  v celoslovenskom kole predmetovej olympiády ľudských práv, v ktorej získala za kreatívne napísanú esej 1.miesto. Veronike gratulujeme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy nie len v predmetových olympiádach a športových súťažiach, ale aj pri realizácií spoločenských a kultúrnych podujatí školy a mesta.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria