Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Štvrtok 21. 8. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1264146

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.8.2014)
Jana Szalayová (I.)
Pozajtra (Sobota 23.8.2014)
Daniel Mihók (IV. A)

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Ocenenie NSK za úspešnú reprezentáciu školy

  Dňa 4. júna 2014 boli v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre ocenení úspešní žiaci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí získali v uplynulom školskom roku významné umiestnenia v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach a tak potvrdili svoje tvorivé, študijné a morálne kvality, zmysel pre zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení svojich študijných povinností. Medzi ocenenými v kategórii olympiády bola aj naša žiačka Veronika Jurášová, ktorá si prevzala ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja  v celoslovenskom kole predmetovej olympiády ľudských práv, v ktorej získala za kreatívne napísanú esej 1.miesto. Veronike gratulujeme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy nie len v predmetových olympiádach a športových súťažiach, ale aj pri realizácií spoločenských a kultúrnych podujatí školy a mesta.

 • Kurz ochrany života a zdravia

  Kurz ochrany života a zdravia, súčasť vyučovania študentov tretieho ročníka, sa tento rok konal v termíne od 18.6.2014 do 20.6.2014. Ubytovanie v lokalite Mladá Hora - Sebechleby nám poskytlo ideálne podmienky nielen na turistiku, ale aj na množstvo športových aktivít, do ktorých sme sa všetci pustili hneď po príchode (volejbal, basketbal, futbal). V prvý deň kurzu sme absolvovali pre niektorých pomerne náročný výstup na Sitno a prehliadku mesta Banská Štiavnica. Nasledujúce doobedie sme podnikli niekoľko kilometrovú túru po okolí spojenú s návštevou vinohradníckej dedinky Stará hora, jednej z pamiatok ľudovej architektúry na Slovensku. V poobedňajších hodinách si pre nás pedagógovia pripravili stanovištia, vďaka ktorým sme si osvojili základy civilnej ochrany, topografie a prvej pomoci. Vyskúšali sme si streľbu zo vzduchovky. Večer sme si všetci spolu opekali, posedeli sme si pri ohníku a zahrali sme si populárnu spoločenskú hru ACTIVITY. Hoci sa väčšina z nás vrátila domov s poriadnou svalovicou, sme veľmi radi, že sme sa tohto kurzu zúčastnili. Cítili sme sa naozaj veľmi dobre. Škoda len, že kurz trval tak krátko. Ďakujeme pani profesorkám a pánom profesorom za úžasný zážitok.

 • Župná kalokagatia - Mladý záchranár 2014

  8. ročník súťaže stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU NSK“ je orientačný pretek päťčlenných zmiešaných družstiev. Je spojený s vedomostnou súťažou a praktickými zručnosťami v oblasti: dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, prevencie drogových závislostí, topografie, hodu granátom, streľby zo vzduchovky, rúčkovania na lane, použitia improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, prvej pomoci.

 • Nová technika učenia ANJ

  Internet sa stal veľmi populárny medzi deťmi a tínedžermi. Študenti majú prístup k internetu buď doma alebo v škole.  Naša škola poskytuje študentom najnovšie  techniky učenia jazykov napríklad cez dataprojektory a pomocou internetu v škole aj doma. Pre akademické  účely  sme urobili "experiment" so  študentmi  rovnakého  veku a použili na to veľmi populárnu sociálnu sieť Facebook.

 • Úsmev ako dar

  Každé dieťa túži prežiť šťastné detstvo – detstvo v kruhu najbližších, kde by sa cítilo prijímané, chránené a milované. Sú však aj deti, ktoré takúto šancu nemajú. Z rôznych dôvodov boli z vlastnej rodiny vyňaté, alebo im vyňatie z prirodzeného rodinného prostredia hrozí. Škody, ktoré takáto skúsenosť napácha na krehkej detskej psychike, sú nedozierne a prenášajú sa až do hlbokej dospelosti. Rodina, to nie je len materiálne zázemie, ktoré nás obklopuje, ale aj základ našich budúcich hodnôt, postojov, našej identity, sebahodnoty a vzťahu k okolitému svetu. Práve preto je také dôležité poskytnúť deťom možnosť vyrastať so svojimi najbližšími, alebo s tými, ktorí im poskytnú potrebnú lásku a stanú sa ich novou rodinou. Len tak sa nám podarí tieto deti zachrániť pre ne samotné i pre spoločnosť.

  „Už viac ako tridsať rokov sa snažíme napĺňať myšlienku ... aby každé dieťa malo rodinu. Všetci veľmi presne cítime, že rodina je pre nás tou materskou pôdou, z ktorej čerpáme silu a ktorá určuje kvalitu nášho ďalšieho života, aj kvalitu celej spoločnosti. Je nezastupiteľná, a preto by mala obklopovať každé dieťa.“  hovorí predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria