Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Piatok 31. 7. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Olympijský deň na škole

  Olympizmus je životná filozofia, vyvážene spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha v jeden celok. Zmyslom olympizmu je kdekoľvek zapojiť šport do procesu harmonického rozvoja človeka, s cieľom utvoriť mierovú spoločnosť, zachovávajúcu ľudskú dôstojnosť.

  Dňa 23. júna 1894 bol Pierrom de Coubertinom založený Medzinárodný olympijský výbor. Tento deň sme si na našej škole pripomenuli 25.06.2015 športovými súťažami (futbal, volejbal, florbal, badminton,ultimate) a prezentáciou o olympizme a olympijských hrách.

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Žiaci našej školy sa dňa 23. júna 2015 zúčastnili divadelného predstavenia Labyrinty a raje Jána Amosa v novej budove SND.

  Návšteva divadelného predstavenia splnila svoj cieľ – rozvíjať emocionálnu inteligenciu a estetické cítenie žiakov, upevniť ich záujem o kultúru a divadlo, ako aj oboznámiť žiakov so životom a dielom významného vzdelanca, pedagóga a mysliteľa J. A. Komenského. Uprostred pekla tridsaťročnej vojny vytvoril Komenský originálne mysliteľské dielo a položil základy didaktiky a pedagogiky. Inscenácia bola inšpirovaná veľkým človekom, ktorého meno pozná takmer každý vzdelanec v Európe a ktorého prínos je nespochybniteľný nielen pre náš geopriestor.

 • Praha 2015

  Dňa 18.6.2015 sa vydala malá skupinka žiakov z I. a II. ročníka s profesorom Chaudharym a profesorkou Mesárovou na exkurziu do hlavného mesta ČR - Prahy. Po síce trošku únavnej, ale veselej ceste sme dorazili a ubytovali sa v Hoteli Brilliant. V deň príchodu sme sa ešte vybrali pozrieť Václavské námestie.

 • Dodatočné prijímacie skúšky do 1. ročníka

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia, študijného odboru 7902J. Prijímacia skúška sa uskutoční 16. júna 2015 o 8.00 hodine v budove školy.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria