Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Nedeľa 4. 10. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • “Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky“ alebo „Chvála kreativity“

  Dňa 22. septembra 2015 sa na Gymnáziu v Želiezovciach uskutočnil, s finančnou  podporou Ministerstva kultúry SR a Klubu nezávislých spisovateľov,  literárno-hudobný projekt “Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky“ alebo „Chvála kreativity“, moderovaný Jurajom Turtevom,  v ktorom sa predstavili so svojimi dielami  Rút Lichnerová, Štefan Kuzma, Miroslav Brück a Judita Kaššovicová. Neformálne stretnutie, na ktorom mali žiaci možnosť zoznámiť sa s literárnou tvorbou prítomných spisovateľov, bolo podnetom a motiváciou ku kreativite a  vlastnej tvorbe mladých ľudí.

 • „Stravovacie návyky a spotrebný potravinový kôš u obyvateľov okresu Levice“

  Žiaci Gymnázia v Želiezovciach, v spolupráci s RÚVZ v Leviciach, sa podieľali na realizácii štúdie „Stravovacie návyky a spotrebný potravinový kôš u obyvateľov okresu Levice“.  Cieľom štúdie je zistiť, ako sa zmenili časom stravovacie návyky a reálna spotreba jednotlivých druhov potravín u obyvateľov okresu Levice v porovnaní s odporúčanými dávkami potravín SR. Dotazníkovou formou sa zisťovalo, v akom množstve sa konzumujú vybrané druhy potravín. Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto prieskumu, nakoľko okres Levice patrí k regiónom vykazujúcim dlhodobo nepriaznivé ukazovatele zdravia, vysokú chorobnosť a neustále pretrvávajúcu úmrtnosť. Veríme, že aj naše výsledky prispejú k objektívnosti a efektívnosti štúdie, ktorej analýza bude prínosom pre realizáciu zdravého životného štýlu a prispeje k správnym stravovacím návykom mladých ľudí.

 • Kurz ochrany života a zdravia 2015

  V dňoch 7. - 9.septembra sa žiaci III., IV. ročníka a Oktávy zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v rekreačnom stredisku Mladá Hora Sebechleboch.  Hlavným cieľom kurzu bolo zvýšiť telesnú zdatnosť u žiakov, psychickú odolnosť, zvýšenie sebavedomia a pripravenosti riešiť mimoriadne situácie v živote.

  Prvý deň  žiaci s vyučujúcimi  absolvovali túru na Sitno, odkiaľ mali krásny výhľad na celé okolie.  Po turistike žiaci navštívili historické banícke centrum – Banskú Štiavnicu, kde sa oboznámili s množstvom kultúrnych pamiatok.

 • 10. 9. 2015

  Do galérie KOŽAZ 2015 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria