Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Utorok 3. 5. 2016

Štatistika

Počet návštev: 1518324

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Prírodu si možno podriadiť len tak, že sa budeme správať podľa nej.  (F.Bacon)

  Každý z nás má raz do roka narodeniny... Tak prečo nevenovať jeden darček aj našej planéte? Každoročne, 22. apríla, oslavuje naša Zem narodeniny, ale len málokto jej bahoželá. Zabúdame, že aj vďaka nej môžeme žiť, radovať sa z každodenných vecí. Nezabúdajme, že ak sa o ňu nepostaráme, kto sa postará o nás? Venujme jej aspoň jeden deň - zájdime do lesov, na lúky, ihriská, skloňme sa a zodvihnime papier, plasty a iné veci, ktoré patria do smetí. Začnime sa správať "enviro", buďme "in"!
  Aj naša škola si pripomenula tento významný deň prostredníctvom viacerých aktivít: vytvorili sme plagát s environmentálnou tematikou, písali sme úvahy na ochranu prírody, riešili sme grafické hry, lúštili kvíz o globálnych environmentálnych problémoch a na seminároch z biológie sme sa aktívne zapájali do prednášky o problémoch našej planéty...
  Nezabúdajme, aby sa DEŇ ZEME stal pre nás samozrejmosťou!

 • Ďalší úspech pre naše šikovné literátky priniesol utorok, 19. apríl 2016. V tento deň cestovali Jadranka Repková (2. ročník) a Mária Zlámalová (3. ročník) pod vedením Mgr. Michaely Dobrotkovej do Šale na slávnostné vyhodnotenie 6. ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa, ktorá každoročne ocení niekoľkých stredoškolských študentov za ich eseje, v ktorých uvažujú nad vybranými myšlienkami tohto významného literárneho autora. Tento rok svoje práce zaslalo približne 60 stredoškolákov. Napriek početnej konkurencii sa naše žiačky dostali medzi 11 ocenených a mohli si tak vypočuť hodnotenia svojich prác od pracovníkov Literárneho informačného centra, mladého prozaika a režiséra Petra Balka či poprednej slovenskej autorky Alty Vášovej. Okrem čestného uznania dievčatá získali niekoľko knižných titulov a najmä recenzie svojich esejí od renomovaných autorov a odborníkov, čo im nepochybne pomôže pri ich ďalšom literárnom smerovaní.

 • Verejno–prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine sa na Slovensku konala už po dvadsiaty raz.
  Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky tým, že v piatok, 15. Apríla, vyslala do ulíc 12 študentov = dobrovoľníkov, ktorí mali so sebou nasledovné identifikačné prvky:

  • Identifikátor dobrovoľníka v podobe zelenej rozety s nápisom „ 20. ročník - Deň narcisov 2016“, „Dobrovoľník“ a číslo dobrovoľníka.
  • Papierová pokladnička zelenej farby opatrená textom – 15. apríl 2016
  • Narcisy – symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok, žltej farby s papierovým štítkom s nápisom „20. ročník – Deň narcisov 2016“.
  • Letáky a propagačný materiál
  • Zelené tričká s logom Ligy proti rakovine na chrbte

  Podarilo sa vyzbierať úctyhodných 553, 52 € ! Dobrovoľníkom, pedagogickým zamestnancom, ktorí zbierku zrealizovali a počítali, ako aj všetkým ľuďom, ktorí finančným príspevkom pomohli -  ĎAKUJEME!

 • V dňoch od 6. apríla do 8. apríla 2016 sa študent oktávy Roland Hutai zúčastnil  celoslovenského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v  Modre – Harmónii. Trojdňová súťaž pozostávala z troch súťažných kôl. V prvom kole 62 súťažiacich  diskutovalo o rôznych modelových prípadoch, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti života a ľudské práva  - slobodu prejavu, práva žien, diskriminácia menšín, šikanovanie v škole, inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, práva pacientov, limity slobody vyznania a viery. Podmienkou účasti na súťaži bolo aj napísanie úvahy na jednu zo štyroch ponúknutých tém. Druhé kolo súťaže pozostávalo práve z obhajoby týchto prác. Do tretieho kola – veľkého finále  postúpilo dvanásť  súťažiacich, ktorí pred odbornou porotou museli reagovať na rôzne aktuálne problémy z ľudsko-právnej oblasti.

 • Stredoškolská odborná činnosť / skratka SOČ / je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Jej cieľom je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich odborný rast, rozvíjať ich záujmy a viesť ich k tvorivému mysleniu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria