Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Štvrtok 2. 4. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dejepisná olympiáda je dobrovoľnou predmetovou súťažou, ktorá je určená žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl, 1. až 8. ročníka osemročných gymnázií a 1. až 4. ročníka stredných škôl. Odborným garantom súťaže je Historický ústav Slovenskej akadémie vied.

  Práve na krajskom kole tejto súťaže, ktoré sa konalo dňa 30.03. 2015 na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach, naše gymnázium reprezentovala Veronika Jurášová, žiačka IV. ročníka. Veronika Jurášová súťažila v kategórií A – to znamená, že tému svojej písomnej práce si vyberala z regionálnych dejín. Vo svojej práci pod názvom ,,Nezabúdajme na zásluhy Slovenských partizánov – príbeh Matúša Bakalu“ – opísala život svojho starého otca v čase Slovenského národného povstania.

 • Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

  Úspešnou reprezentáciou v krajskom kole si naša škola vybojovala postup do celoslovenského kola Olympiády ľudských práv. Trojdňová súťaž pozostávajúca z troch súťažných kôl sa konala v  oblasti Modra – Harmónia v dňoch od 25.marca do 27. marca 2015.

  Prvý deň sa niesol v duchu riešenia modelových situácií, pri ktorých sa ,,zapotiloˮ všetkých 64 súťažiacich. Podmienkou účasti na súťaži bolo napísanie eseje na jednu zo štyroch ponúknutých tém. Druhé kolo súťaže pozostávalo práve z obhajoby prác pred porotou. V ten istý deň, na slávnostnej večeri, sme sa dozvedeli mená dvanástich najúspešnejších postupujúcich do veľkého finále. Do finálovej dvanástky sme sa, žiaľ, nedostali.

 • Krajské kolo SOČ

  Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Aj na našej škole sme za pomoci konzultantov riešili práce v dvoch odboroch, v biológii a geografii, ktoré postúpili do krajského kola.

 • Obezita vs. zdravý životný štýl

  Dňa 27.marca boli žiaci našej školy oboznámení s jedným s najväčších problémov ľudstva. Obezita je dnes rozšírená po celom svete. Ľudia následkom toho trpia zvýšeným krvným tlakom, cukrovkou, a rôznymi inými chorobami. Štúdie ukázali, že obezita je jednou z hlavných príčin vzniku rakoviny... Mladí ľudia sú tomuto problému denno denne vystavovaní, a to na základe lákavého stravovania vo fastfoodoch alebo McDonaldoch. Sami rozhodujeme o svojej budúcnosti. Každý z nás by si preto mal rozmyslieť, ktorou cestou sa vydá, a ako si svoj život zariadi. Život máme len jeden, tak prečo ho premárniť nesprávnym stravovaním? Vyberme sa tou správnou cestou, a nájdime radosť v dokonalom zdraví!:)

 • Deň narcisov 2015

  Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria