Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Pondelok 27. 4. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Atletika žiakov a žiačok SŠ

  Dňa 20.04. 2015 sa na futbalovom štadióne v Leviciach konali atletické súťaže. Naši žiaci sa zúčastnili disciplín: beh na 100m (Adam Majtán, Marcela Ďurovská), 200m (Xin Ping Xia, Mária Ballová), 400m (Lukáš Kuruc, Marcela Ďurovská), 800m (Lukáš Kuruc), 1500m (Katarína Spišiaková), 3000m (Adam Majtán), skok do diaľky (Michal Bélik) a vrh guľou (Daniel Mihók, Mária Ballová). Najúspešnejší bol beh na 2OOm, kde Mária Ballová získala 3. miesto a beh na 1500m, kde Katarína Spišiaková získala 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Mladý Európan 2015

  Vo štvrtok 16.4.2015 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili  regionálneho kola vedomostnej súťaže ,,MLADÝ EURÓPAN“, ktorú už po desiaty krát organizovalo Europe Direct – regionálna kancelária Komárno. Táto súťaž je určená študentom tretích ročníkov gymnázií a ostatných stredných škôl. Pre úspešné absolvovanie tejto súťaže musia študenti získať čo najviac bodov v troch kolách: v prvom kole vypĺňajú test, ktorý preverí ich  vedomostí o Európskej únii; druhé kolo preverí ich znalosti všetkých úradných jazykov EÚ formou tajničky,  a v treťom kole odpovedajú na kvízové otázky zoradené do troch kategórií – osobnosti, dominanty a symboly  Európskej únie.

 • Futbal - základné kolo

  Dňa 10.04. 2015 sa na ihrisku SPŠ v Leviciach odohralo základné kolo vo futbale žiakov SŠ. Žiaci našej školy obsadili 2. miesto.

  Zloženie družstva: Jakub Merva, Lukáš Rupek, Adam Majtán, Dean Páchnik, Roland Hutai, Marko Šafár, Juraj Klenko, Lukáš Kuruc, Gabriel Gyurcsek, Milan Lakatoš, Marián Nagy, Dávid Klenko, Michal Bélik.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dejepisná olympiáda je dobrovoľnou predmetovou súťažou, ktorá je určená žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl, 1. až 8. ročníka osemročných gymnázií a 1. až 4. ročníka stredných škôl. Odborným garantom súťaže je Historický ústav Slovenskej akadémie vied.

  Práve na krajskom kole tejto súťaže, ktoré sa konalo dňa 30.03. 2015 na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach, naše gymnázium reprezentovala Veronika Jurášová, žiačka IV. ročníka. Veronika Jurášová súťažila v kategórií A – to znamená, že tému svojej písomnej práce si vyberala z regionálnych dejín. Vo svojej práci pod názvom ,,Nezabúdajme na zásluhy Slovenských partizánov – príbeh Matúša Bakalu“ – opísala život svojho starého otca v čase Slovenského národného povstania.

 • Krajské kolo SOČ

  Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Aj na našej škole sme za pomoci konzultantov riešili práce v dvoch odboroch, v biológii a geografii, ktoré postúpili do krajského kola.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria