Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Pondelok 11. 12. 2017

Štatistika

Počet návštev: 1661981

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Dňa 30. novembra 2018 na našej škole prebehla medzinárodná online jazyková súťaž Best in English (Angličtinár roka) 2017/2018. Táto súťaž každoročne prebieha formou online testu, v ktorom si študenti môžu overiť svoje vedomosti nielen v oblasti gramatiky ale i čítania a počúvania s porozumením v anglickom jazyku na úrovni . Na vyplnenie testu má študent k dispozícií 60 minút, pričom okrem správnosti odpovedí sa berie do úvahy i výsledný čas potrebný na dokončenie testu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 11 študentov našej školy, ktorí si mohli porovnať svoje vedomosti s ďalšími súťažiacimi v Európskej únií a okolitých štátoch .Test trval 60 minút a po jeho odoslaní sa študent okamžite dozvedel svoj dosiahnutý výsledok. Výsledky tohoročnej súťaže budú zverejnené do dvoch týždňov. Výsledky v rámci našej školy sú: 1. Dominika Pavláková – III.ročník - (84/98 bodov), 2.Sebastián Strýček – III.ročník - (83,5/98 bodov), 3. Ondrej Šánta – III.ročník - (79/ 98 bodov). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

 • Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila sa i do jedenásteho ročníka pod vedením Mgr.Nikolett Čudaiovej. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od septembra 2017, kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane Červené stužky. Počas prebiehajúcej kampane našu školu navštívila MUDr. Adriana Czigányiová, MPH – pani doktorka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice. Pri tejto príležitosti si pre našich študentov pripravila odbornú prednášku na tému: Červená stužka - HIV /AIDS . V rámci prednášky žiaci boli oboznámení so vznikom kampane Červená stužka, s postupným historickým vývojom ochorenia HIV/AIDS, s možnosťami nákazy vírusom HIV, s príznakmi choroby AIDS a s aktuálnymi štatistickými údajmi evidencie tohto ochorenia. Žiaci III. ročníka vytvorili plagát kampane, ktorý sme umiestnili na viditeľnom mieste školy.

 • Dňa 24. novembra 2017 žiaci našej školy absolvovali odbornú prednášku na tému Doba bronzová na Slovensku. Mgr. Peter Tóth, PhD., z katedry archeológie Univerzity Komenského v Bratislave študentom vysvetlil čo je archeológia, čím sa zaoberá a čo je jej podstatou. Zároveň žiakom predstavil výsledky a zaujímavé nálezy pochádzajúce z archeologického výskumu realizovaného na pravekom nálezisku Vráble – Fidvár. Mgr. Pavol Jelínek, PhD., zamestnanec Slovenského archeologického a historického inštitútu, formou prezentácie žiakom predstavil duchovný život a rituály, ktoré praveký človek praktizoval v dobe bronzovej. V závere vystúpil Stanislav Manca, ktorý žiakom predstavil svoj nový dokumentárny film Doba bronzová. Tento dokument pozostáva z troch častí. Prvá časť pojednáva o objavení pravekého sídliska; druhá časť sa venuje remeslám typickým pre danú dobu a tretia čas poskytuje ucelený obraz o duchovnom živote a rituáloch človeka doby bronzovej.

 • Dňa 23. novembra 2017 našu školu navštívila MUDr. Adriana Czigányiová, MPH – pani doktorka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice. Pri tejto príležitosti si pre našich študentov pripravila odbornú prednášku na tému: Červená stužka - HIV /AIDS . V rámci prednášky žiaci boli oboznámení so vznikom kampane Červená stužka, s postupným historickým vývojom ochorenia HIV/AIDS, s možnosťami nákazy vírusom HIV, s príznakmi choroby AIDS a s aktuálnymi štatistickými údajmi evidencie tohto ochorenia.

 • Dňa 16. novembra 2017 sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň študentstva a deň boja za slobodu a demokraciu. Na úvod sa k žiakom školy prihovoril pán riaditeľ Mgr. Milan Bukoven. Potom žiačky IV. ročníka Michaela Martincová a Ľubica Turčeková formou prezentácie spolužiakom pripomenuli históriu a význam udalostí 17. novembra 1989. Po prezentácií si pozornosť žiakov otestovali aj zábavným kvízom. Vyvrcholením tohto dňa bol zábavný program žiakov IV. ročníka, v ktorom nám ostatným ukázali svoje všestranné nadanie a príjemne sme sa všetci pobavili. Ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria