Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Pondelok 26. 6. 2017

Štatistika

Počet návštev: 1628952

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Kalokagatia –  krásne telo, krásny duch - predstavuje antické chápanie krásy ľudskej bytosti. Aj v časoch nie tak dávnych bolo rozvíjanie všestranne harmonickej osobnosti podstatou výchovy a vzdelávania na školách. Že sa k týmto myšlienkam začíname vracať, svedčí aj ďalšie  obvodné kolo súťaže Župna Kalokagatia – Mladý záchranár, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06. 2017 v Športovom areály v Leviciach.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje záujemcom o štvorročné štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium,  že prijímacie skúšky v ďalšom termíne sa uskutočnia dňa  20. júna 2017 o 8:00 hodine v budove školy.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce zverejňuje výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2017 / 2018, ktoré sa konali v dňoch 9. mája a 11. mája 2017.

  Výsledky  prijímacích skúšok si môžete pozrieť TU.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje, že v  školskom roku 2017/2018 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J gymnázium. Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (25 žiakov 9. ročníka základných škôl).

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria