Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Sobota 26. 5. 2018

Štatistika

Počet návštev: 1702017

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Riaditeľ školy Vás pozýva na zápis uchádzača o štúdium prijatého na základe úspešného vykonania prijímacej skúšky. Zápis sa uskutoční dňa 23.05.2018 od 8:00 do 11:00 hodiny v budove Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce.

  Na zápis sa dostaví prijatý uchádzač o štúdium a jeho zákonný zástupca.

  Dokumenty potrebné k zápisu:

  • Zápisný lístok (vydá základná škola, ktorú uchádzač navštevuje)
  • Rozhodnutie o prijatí
  • Občiansky preukaz uchádzača a zákonného zástupcu(rodiča)

  Prosíme zákonných zástupcov prijatých uchádzačov o štúdium, ktorí nemajú záujem o zápis do 1.ročníka Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce, aby túto skutočnosť osobne alebo telefonicky oznámili do 23.05.2017 do 8:15 hodiny na telefónne číslo 036/7712360 alebo 0903400839.

 • Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J gymnázium. Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (25 žiakov 9. ročníka základných škôl).

  V prípade nenaplnenia minimálneho počtu žiakov ako stanovuje platná legislatíva (17 žiakov) sa trieda prvého ročníka neotvorí.

 • Si deviatak a chceš patriť do šikovného kolektívu mladých ľudí?

  Želiezovské Gymnázium Ti ponúka štúdium v škole s bohatou históriou a výbornými výsledkami svojich žiakov v oblasti vzdelávania, športu či kultúry. Pre nás nebudeš len kusom v celku. Samozrejmosťou je individuálny prístup, otvorená a úprimná komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, vytvorenie priestoru na tvorivé vyučovanie v zrekonštruovaných triedach a odborných učebniach. Modernizáciu vyučovania zabezpečuje digitálna a interaktívna technológia. Športovci sa potešia dobre vybaveným posilňovniam, na načerpanie inšpirácií poslúži novovybudovaná knižnica spojená so študovňou, v IT znalostiach sa zdokonalíš v informatickej učebni. Keďže v našej škole sa vzdeláva najmä pre život, realizujeme výlety a exkurzie do zahraničia (Poľsko, Anglicko, Škótsko ai.) a prostredníctvom medzinárodných projektov nadväzujeme nové priateľstvá so žiakmi z krajín, ako napríklad Poľsko, Dánsko či Česko.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria