Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Piatok 18. 8. 2017

Štatistika

Počet návštev: 1637200

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Dňa 26. 06. 2017 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili  výchovno-vzdelávacej exkurzie do Bratislavy spojenej s návštevou Galérie Multium. Cieľom exkurzie bolo rozvíjať ich záujem o  kultúru a   estetické cítenie vôbec, viesť k utužovaniu triednych kolektívov.Cieľ akcie bol splnený. Študenti III. ročníka navštívili Galériu Multium, ktorá svojim návštevníkom ponúka zážitok z nekonečného priestoru vytvoreného zrkadlami.  Počas prehliadky žiaci videli unikátne priestory, v ktorých sa menili kombinácie zrkadiel, aby sa vyvolal vždy iný dojem, ilúzia nekonečna. Po návšteve galérie žiaci  absolvovali prehliadku historického centra mesta.Exkurzia prebehla podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Žiaci dodržiavali  ustanovenia školského poriadku.

 • Kalokagatia –  krásne telo, krásny duch - predstavuje antické chápanie krásy ľudskej bytosti. Aj v časoch nie tak dávnych bolo rozvíjanie všestranne harmonickej osobnosti podstatou výchovy a vzdelávania na školách. Že sa k týmto myšlienkam začíname vracať, svedčí aj ďalšie  obvodné kolo súťaže Župna Kalokagatia – Mladý záchranár, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06. 2017 v Športovom areály v Leviciach.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje záujemcom o štvorročné štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium,  že prijímacie skúšky v ďalšom termíne sa uskutočnia dňa  20. júna 2017 o 8:00 hodine v budove školy.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce zverejňuje výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2017 / 2018, ktoré sa konali v dňoch 9. mája a 11. mája 2017.

  Výsledky  prijímacích skúšok si môžete pozrieť TU.

 • Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje, že v  školskom roku 2017/2018 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J gymnázium. Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (25 žiakov 9. ročníka základných škôl).

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria