Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Piatok 20. 10. 2017

Štatistika

Počet návštev: 1650263

Vitajte na stránkach našej školy

Sme veľmi radi, že ste sem zavítali. Dúfame, že sa z nich dozviete všetko, čo potrebujete.

Novinky

 • Cieľom projektu “Medici za zdravie žien”, ktorá sa koná v spolupráci s Ligou boja proti rakovine, bolo priblížiť dievčatám dôležitosť návštevy gynekologickej ambulancie a dodržiavať pravidelnosť preventívnych prehliadok.  Študentky medicíny z Martina sa dňa 10.10.2017 pokúsili našim študentkám priblížiť dôležitosť prvej gynekologickej prehliadky, vysvetliť menštruačný cyklus, samovyšetrenie prsníka ale hlavne poukázať na riziko  rakoviny prsníka a krčka maternice. Rakovina krčka maternice je v celosvetovom meradle druhým najčastejším zhubným nádorom u žien. Ročne ich na ňu vo svete ochorie približne pol milióna, na Slovensku pribudne každoročne 600 žien s týmto ochorením, takmer 200 ich zomrie. Preto je dôležité, aby ženy včas rozpoznali svoje zdravotné riziká a to sa im podarí jedine pravidelnou návštevou gynekologickej ambulancie. Ďakujeme Laure Dubovej, našej bývalej študentke za vynikajúcu prednášku a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • V tomto školskom roku sa na našej škole bude realizovať projekt EPAS - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. V rámci projektu v priestoroch školy žiaci spoločne vytvoria informačné miesto o EÚ, ktoré bude sprostredkovávať poznatky o EÚ prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a pod., budú organizovať  rôzne aktivity s tematikou EÚ.  Aktivity školy budú hodnotené odbornou komisiou v mesiacoch máj – jún 2018.  

 • V termíne od 25.09 - 27.09. 2017 sa žiaci tretieho ročníka nášho gymnázia zúčastnili 3-dňového kurzu ochrany  života  a zdravia, ktorý sa tento rok konal na Počúvadle. Kurz bol pod vedením N. Čudaiovej a V. Menčíkovej a bol vyvrcholením procesu formovania vlasteneckého povedomia žiakov, dotvárania zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia. Cieľom obsahového zamerania kurzu bolo rozšíriť vedomosti žiakov, precvičiť ich požadované zručnosti a prehĺbiť návyky z učiva ochrany života a zdravia. Obsah kurzu tvorila teoretická príprava, praktický výcvik a mimo vyučovacia záujmová činnosť žiakov. Prvý deň sa začal pohybom v prírode a dlhou prechádzkou okolo Počúvadlianskeho jazera. V popoludňajších hodinách sa konali prednášky z oblasti zdravotnej prípravy, kde si žiaci okrem teoretickej prípravy mali možnosť vyskúšať nadobudnuté znalosti a vedomosti v praxi. V skupinách simulovali zranenia horných a dolných končatín a podávali prvú pomoc pri padnutí do bezvedomia. Ďalšou prednáška bola venovaná protipožiarnej ochrane, ktorú viedol študent štvrtého ročníka Lukáš Zeleňanský. Ako aktívny požiarny dobrovoľník má skúsenosti z tejto oblasti a preto bol pre náš kurz veľkým a pozitívnym prínosom. Poučil žiakov ako predchádzať požiarom a ako sa správať v prípade ohrozenia. Večer patril zábavným programom a spoločenským hrám. Druhý deň sme sa snažili prežiť aktívne a poukázať na pozitíva zdravého pohybu v prírode. Ráno sme začali 3km behom a rozcvičkou, po ktorej nasledoval ...

 • Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 16.00 hod.  v priestoroch školy.

                                                                                                                                                               Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Dňa 21.09. 2017 sa na Duchonke pri Topolčanoch uskutočnilo regionálne kolo súťaže Župna Kalokagatia - Mladý záchranár 2017. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali  žiaci Ondrej Šanta, Karla Labátová, Zsolt Gerhát, Lukáš Zeleňanský, Monika Melichová a náhradník Rebeka Hrncsjarová. Na 2800 metrovej náročnej trati okolo Vodnej nádrže Duchonka naše družstvo absolvovalo šesť stanovíšť, na ktorých museli preukázať svoje vedomosti z oblasti, dopravy, štátu a práva, ekonómie, histórie, geografie, športu, prevencie drogových závislostí, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, topografie, civilnej obrany, prvej pomoci. Zo športových disciplín absolvovali streľbu zo vzduchovky, rúčkovanie na lane a hod granátom na cieľ. V regionálnom kole tejto náročnej súťaže naše družstvo skončilo na šiestom mieste. Žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
  Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria