Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Budúci podnikateľ Zvyšovanie podnikateľských kompetencíí a vedomostí, zručností z finačnej gramotnosti
E-Twining Plnenie aktuálnych úloh vyplývajúcích z projektu a jazyková príprava z okruhov tém spracovaných v rámci projektu
Krúžok anglického jazyka formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písanom prejave
Tvorivé čítanie Zvyšovanie čitateľských kompetencií pomocou tvorivého čítania a písania

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria