Navigácia

 • Letné prázdniny

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Do galérie Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka štvrtákov

  Do galérie Rozlúčka štvrtákov boli pridané fotografie.

 • Exkurzia - Viedeň - Schönbrunn

  Do galérie Exkurzia - Viedeň - Schönbrunn boli pridané fotografie.

 • Exkurzia - Banská Bystrica

  Dňa 10. 04. 2018 sa žiaci  nášho gymnázia zúčastnili  výchovno-vzdelávacej exkurzie do  Múzea Slovenského národného povstania, ktoré sa nachádza v Banskej Bystrici.  Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s expozíciou Múzea Slovenského národného povstania a pripomenúť si priebeh druhej svetovej vojny vo svete, na území Slovenska a najmä podrobnejšie spoznať udalosti Slovenského národného povstania.  Následne  sa žiaci oboznámili  s najvýznamnejšími historickými a architektonickými pamiatkami mesta Banská Bystrica. Exkurzia prebehla podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Žiaci dodržiavali  ustanovenia školského poriadku.

 • Mgr. Milan Bukoven ocenení Veľkou medailou sv. Gorazda

  V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú. Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdala  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy  šesťdesiatim pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 27. marca v Bratislave. Ministerka vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

  Medzi ocenenými bol aj Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ Gymnázia Štúrova 16, Želiezovce, ktorý si z rúk ministerky prevzal Veľkú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú pedagogickú, kontrolnú a riadiacu činnosť v prospech rozvoja regionálneho školstva.  

  Pánovi riaditeľovi našej školy srdečne blahoželáme k významnému oceneniu.

 • Veľká noc

 • 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva

  Dňa 25. marca 2018 si pripomíname 30. výročie Sviečkovej manifestácie. Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je dnes s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Táto manifestácia bola najvýznamnejšou aktivitou tajnej cirkvi v komunistickom Česko-Slovensku. Sviečková manifestácia vznikla z podnetu veriacich, ktorí žiadali dodržiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. Zásahom Verejnej bezpečnosti (vtedajšej polície) a Štátnej bezpečnosti (vtedajšia tajná služba) proti Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody a najmä sloboda zhromažďovania, zaručená Ústavou ČSSR z roku 1960. Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý ČSSR prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery helsinského Záverečného aktu KBSE z roku 1975 a Záverečného dokumentu následnej madridskej konferencie z roku 1983.

  Pred tridsiatimi rokmi Sviečková manifestácia otriasla vtedajšou spoločenskou a politickou situáciou a stala sa predzvesťou veľkých zmien.  Na našom gymnáziu sme si túto významnú udalosť pripomenuli týmito aktivitami: žiaci III. ročníka si pripravili prezentáciu o prípravách a priebehu Sviečkovej manifestácie a žiaci IV. ročníka si pozreli dokument "Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký Piatok".

 • Návšteva divadelného predstavenia

  Návšteva divadelného predstavenia

  Žiaci nášho gymnázia sa dňa 23. 02. 2018 zúčastnili divadelného predstavenia Elity v novej budove SND. Divadelnú hru zrežíroval český režisér Jiří Havelka v spolupráci s celým kolektívom tvorcov a v neposlednom rade s poradcami z Ústavu pamäti národa. Dej inscenácie Elity  sa odohráva v konšpiračnom byte. Pred príchodom prvých návštevníkov sa doň nainštalujú mikrofóny a potom sa môže všetko začať. Agenti sa striedajú, prichádzajú z rôznych strán a s rôznymi úlohami. Raz treba pritlačiť na herečku, ktorá nie a nie podpísať spoluprácu. Inokedy vypočúvať matku, ktorej syna roztrhali psy na hraniciach. Občas treba utužiť vzťahy s už dobre zabehnutými agentmi, potom zas využiť ľudské nešťastie vo svoj prospech. Inscenácia je najadresnejšia v epilógu. Konšpiračný byt nahradilo moderné televízne štúdio. Starí známi si oholili fúzy, prezliekli saká, popíjajú šampanské a riadia krajinu. V odpovediach na ostré otázky moderátorky svoju minulosť popierajú, banalizujú alebo sa drzo označujú za obete. Divadelná inscenácia Elity núti diváka zamyslieť sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu z jedného režimu a spoločenského usporiadania do druhého. K hodnotnému umeleckému zážitku prispeli aj skvelé herecké výkony T. Pauhofovej, D. Heribana, E. Vášáryovej, R Autnera, A. Bártu, E. Horvátha.

 • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

  Dňa 16. februára 2018 sa Rebeka Hrncsjárová, žiačka IV. ročníka zúčastnila Krajského kola olympiády v ruskom jazyku. V rámci tejto súťaže naša žiačka absolvovala  náročný test z kulturológie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, prácu s obrázkami a v poslednej časti súťaže ústne prezentovala svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.

  V tejto náročnej súťaži naša žiačka Rebeka Hrncsjárová získala krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme k významnému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy na tejto súťaži.

 • Krajské kolo olympiády ľudských práv

  Dňa 8. februára 2018 sa na Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo Krajské kolo olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnila aj študentka nášho gymnázia Jana Szalayová. Olympiáda ľudských práv je súťažou, ktorá je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl a jej obsah a formy jej realizácie sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje žiakov z oblasti ľudských práv, demokratických zásad a princípov právneho štátu.  Krajské kolo tejto súťaže vždy preverí  vedomosti súťažiacich  v dvoch disciplínach.  V prvom kole naša žiačka spolu s ostatnými absolvovala písomný test. V druhom kole si súťažiaci vylosovali prípadovú situáciu z oblasti ľudských práv, na ktorú museli reagovať a diskutovať o nej. Janke Salayovej, žiačke IV. ročníka  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na tejto súťaží a za získanie titulu úspešný riešiteľ.

 • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 7. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Jadranka Repková, žiačka IV. ročníka, ktorá súťažila v kategórii A (žiaci 3., 4., a 5. ročníkov SŠ).  Naša žiačka absolvovala prvé kolo súťaže, ktoré bolo zamerané najmä na čítanie s porozumením a aplikáciu teoretických vedomostí do tvorivých úloh a do druhého kola sa neprebojovala.

  Jadranke Repkovej ďakujeme za dôslednú, zodpovednú prípravu a za vzornú reprezentáciu školy. 

 • Televízna reportáž o škole

 • Deň otvorených dverí 2018

  Milí deviataci!

  ĎAKUJEME  Vám veľmi pekne za účasť na  DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 01. februára 2018 v budove školy.

 • Deň otvorených dverí

 • Stužková slávnosť - IV. ročník

  Do galérie Stužková slávnosť - IV. ročník boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2018 o 16.00 hod.  v priestoroch školy.

                                                                                                                       Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Oznámenie o organizácii vianočných prázdnin

  Vianočné prázdniny začínajú dňom 23. decembra 2017 a končia 5. januára 2018. Vyučovanie po vianočných prázdninách sa začína v pondelok  8. januára 2018.

 • Vianoce

 • Vianočný program 2017

  Do galérie Vianočný program 2017 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
  Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
 • 036/771 23 60

Fotogaléria