Navigácia

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  Milí študenti,

  pozývame  Vás na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční dňa 04. septembra 2017 o 8:00 hodine v budove školy. 

  Tešíme sa na Vás.                                                                              

                                                                                         Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Škótska

  V dňoch od 19.6. do 27.6.2017 sa študenti našej školy pod vedením Mgr. Nikolett Čudaiovej zúčastnili exkurzie do Belgicka - Škótska a Londýna. Prvou zastávkou bolo Belgicko, kde sme mali možnosť pozrieť si krásu mestečka Bruggy a ich vychýrené múzeum čokolády. Po prehliadke mesta sme sa vydali na 10-hodinovú plavbu loďou z Rotterdamu do Kingston upon Hull a odtiaľ priamo do blízkeho Yorku. Ďalšou zastávkou bol hrad Harryho Pottera v Alnwicku, najkrajšia kaplnka Škótska Rosslyn a  fascinujúci vynález rotujúceho lodného výťahu vo Falkirku. Snáď najväčším zážitkom bolo vidieť mestá Edinburgh a Glasgow, kde  si mali možnosť prezrieť St.Giles High Kirk, Princess Street, kráľovský zámok - škótske  korunovačné klenoty, kráľovské apartmány. Po krásnych zážitkoch zo zeleného Škótska sme pokračovali v spoznávaní Londýna, kde sme mali možnosť stráviť celé dva dni. Ako prvé nás čakalo Londýnske oko – London Eye, s nádherným výhľadom na celý Londýn. Všetko, čo Londýn ponúka sme hltali plnými dúškami a nasávali tú zázračnú atmosféru historických uličiek, zelených parkov a rušných ulíc.

  Naši študenti si odniesli krásne zážitky a už teraz sa tešia na nový výlet v ďalšom školskom roku.

 • Letné prázdniny

 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Bratislavy

  Dňa 26. 06. 2017 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili  výchovno-vzdelávacej exkurzie do Bratislavy spojenej s návštevou Galérie Multium. Cieľom exkurzie bolo rozvíjať ich záujem o  kultúru a   estetické cítenie vôbec, viesť k utužovaniu triednych kolektívov.Cieľ akcie bol splnený. Študenti III. ročníka navštívili Galériu Multium, ktorá svojim návštevníkom ponúka zážitok z nekonečného priestoru vytvoreného zrkadlami.  Počas prehliadky žiaci videli unikátne priestory, v ktorých sa menili kombinácie zrkadiel, aby sa vyvolal vždy iný dojem, ilúzia nekonečna. Po návšteve galérie žiaci  absolvovali prehliadku historického centra mesta.Exkurzia prebehla podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Žiaci dodržiavali  ustanovenia školského poriadku.

                 

 • Župna kalokagatia - Mladý záchranár 2017

  Kalokagatia –  krásne telo, krásny duch - predstavuje antické chápanie krásy ľudskej bytosti. Aj v časoch nie tak dávnych bolo rozvíjanie všestranne harmonickej osobnosti podstatou výchovy a vzdelávania na školách. Že sa k týmto myšlienkam začíname vracať, svedčí aj ďalšie  obvodné kolo súťaže Župna Kalokagatia – Mladý záchranár, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06. 2017 v Športovom areály v Leviciach.

  Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy Ondrej Šanta, Karla Labátová, Zsolt Gerhát, Patrik Hrnčiar, Monika Melichová. Na dvojkilometrovom okruhu naše päť členné družstvo absolvovalo šesť stanovíšť, na ktorých museli preukázať svoje vedomosti z oblasti, dopravy, štátu a práva, ekonómie, histórie, geografie, športu, prevencie drogových závislostí, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, topografie, civilnej obrany, prvej pomoci. Zo športových disciplín absolvovali streľbu zo vzduchovky, rúčkovanie na lane a hod granátom na cieľ.

  V obvodnom kole tejto náročnej súťaže naše družstvo skončilo na druhom mieste a postúpilo do regionálneho kola. Žiakom blahoželáme k významnému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

  Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje záujemcom o štvorročné štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium,  že prijímacie skúšky v ďalšom termíne sa uskutočnia dňa  20. júna 2017 o 8:00 hodine v budove školy.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce zverejňuje výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2017 / 2018, ktoré sa konali v dňoch 9. mája a 11. mája 2017.

  Výsledky  prijímacích skúšok si môžete pozrieť TU.

 • Prijímacie skúšky do prvého ročníka

  Riaditeľstvo Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje, že v  školskom roku 2017/2018 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J gymnázium. Do jednej triedy prvého ročníka možno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (25 žiakov 9. ročníka základných škôl).

  Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného  štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium si môžete pozrieť TU.

 • Televízna reportáž o škole

 • Staň sa súčasťou GYMZELu!

  Si deviatak a chceš patriť do šikovného kolektívu mladých ľudí?

  Želiezovské Gymnázium Ti ponúka štúdium v škole s bohatou históriou a výbornými výsledkami svojich žiakov v oblasti vzdelávania, športu či kultúry. Pre nás nebudeš len kusom v celku. Samozrejmosťou je individuálny prístup, otvorená a úprimná komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, vytvorenie priestoru na tvorivé vyučovanie v zrekonštruovaných triedach a odborných učebniach. Modernizáciu vyučovania zabezpečuje digitálna a interaktívna technológia. Športovci sa potešia dobre vybaveným posilňovniam, na načerpanie inšpirácií poslúži novovybudovaná knižnica spojená so študovňou, v IT znalostiach sa zdokonalíš v informatickej učebni. Keďže v našej škole sa vzdeláva najmä pre život, realizujeme výlety a exkurzie do zahraničia (Poľsko, Anglicko, Škótsko ai.) a prostredníctvom medzinárodných projektov nadväzujeme nové priateľstvá so žiakmi z krajín, ako napríklad Poľsko, Dánsko či Česko.

  Ak máš chuť na sebe pracovať, dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium a prežiť 4 roky na strednej škole, kde vždy budeš mať dvere otvorené, čakáme Ťa na prijímacích skúškach 9. a 11. mája 2017. Tešíme sa na Teba.

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu konania maturitných skúšok poskytuje žiakom  gymnázia riaditeľské voľno  nasledovne:

  24. máj 2017 - I., II, III. ročník

  25. máj 2017 - II. ročník

 • 17. 5. 2017

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Zdravie nie je náhoda

  10. mája 2017 medzi žiakov našej školy zavítal akreditovaný  výživový poradca, konateľ firmy Slovak Health Club, Rastislav Bagita Pre našich žiakov si pripravil prednášku na tému Zdravie nie je náhoda. V rámci 45 minút žiaci získali nové informácie o správnom stravovaní, zdravej výžive, poznatky o druhoch potravín a optimálnom množstve ich konzumácie.   

  Rastislavovi Bagitovi ďakujeme za nové a užitočné poznatky.

   

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Riaditeľ Gymnázia, Štúrova 16, Želiezovce pozýva zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16.00 hod.  v priestoroch školy.

  Mgr. Milan Bukoven, riaditeľ školy

 • Veľkonočné sviatky

 • Školské kolo súťaže v čitateľskej gramotnosti

  Mesiac marec, ktorý je už tradične mesiacom knihy, sme ukončili súťažou v čitateľskej gramotnosti našich žiakov. Zapojilo sa dvanásť žiakov, každá trieda vyslala troch reprezentantov. Súťažné úlohy boli postavené tak, aby mladší žiaci neboli voči tým starším znevýhodnení, záležalo na správnom porozumení jednotlivým ukážkam. Pochvala patrí najmä prvákom, ktorí sa nebojácne postavili svojim starším spolužiakom. V súťaži napokon najlepšie obstála žiačka druhého ročníka, Karla Labátová, ktorá vypracovala správne všetkých 20 otázok a bez straty bodu zvíťazila. O jeden bod menej dosiahla štvrtáčka Maruška Zlámalová, ktorej patrí druhé miesto, tesne nasledovaná spolužiakom zo štvrtého ročníka, Tomášom Gráfikom, ktorý s osemnástimi bodmi skončil na treťom mieste.

  Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži a prajeme veľa krásnych čitateľských zážitkov.

   

 • Čítame spolu

  To, že čítanie je oddychom i poučením, vieme všetci. No kedy je vhodnejší čas si to pripomenúť, ak nie v marci? Opäť sme využili priestory školskej knižnice a začítali sme sa do našich obľúbených kníh. Objavili sa dievčenské romány, životopisné knihy, načreli sme do fantastických i detektívnych príbehov a núdza nebola ani o vecnú literatúry. Zaujíma nás všeličo! Čitateľskými maratónmi sme si so žiakmi jednotlivých tried oddýchli od každodenných školských povinností a zablúdili do fantázie. Nie však len z dlhej chvíle. Veď nie nadarmo raz ktosi múdry povedal: Čítaj, nemusíš sa učiť!

   

 • Finančné vzdelávanie

  Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Táto schopnosť je kontinuom tých schopností, ktoré sú podmienené vekom, rodinou, kultúrou či miestom bydliska, je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý  umožňuje  jednotlivcovi  efektívne  reagovať  na  nové  osobné  udalosti  a meniace  sa ekonomické  prostredie. Národný štandard finančnej gramotnosti určuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami majú žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.

  K zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti žiakov prispelo aj štvorhodinové vzdelávanie, ktoré žiaci nášho gymnázia absolvovali v dňoch od 22. 03 a 23. 03. 2017. Vzdelávanie realizoval skúsený lektorský tím z OTP READY,  nadácie  OTP Banky Slovensko pre finančné vzdelávanie mladých.

  Počas týchto dní žiaci absolvovali finančné vzdelávanie v týchto moduloch:

  II. ročník - Finančné rozhodnutia - druháci sa zamýšľali nad svojim  budúcim finančným zabezpečením – až do obdobia dôchodku; nad dôležitosťou tvorby finančných rezerv a spôsobe ich kumulácie.

  III. ročník - Ciele a rozpočet - tretiaci boli vedení k zamýšľaniu sa nad vlastnými dlhodobými cieľmi  a nad princípmi a možnosťami ich dosahovania. Taktiež  si prostredníctvom aktivít vyskúšali aj to, ako sa hospodári s peniazmi v rôznych životných situáciách.

  IV. ročník  - Život po škole - študenti mali možnosť vyskúšať si a oboznámiť sa s pracovným pohovorom a s problematikou hypoték. Pomocou aktivít boli vedení k zamysleniu sa nad možnými rizikami života a ich úspešným zvládnutím.

  Veríme, že si študenti  odniesli veľa nových poznatkov, ktoré v budúcnosti budú vedieť využiť aj v praktickom živote pri správe svojich vlastných finančných prostriedkov.

  Za kvalitné finančné vzdelávanie ďakujeme lektorkám  Ing. Martine Hudákovej a Mgr. Kamile Trévaiovej.