Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cestovný ruch CER
Dejepis DEJ
Enviromentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Chémia CHEM
Informatika INF
Jazykový a literárny seminár JLS
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Multikultúrna výchova MUV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Regionálne dejiny RED
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet financií SFI
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UMK

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria