Navigácia

Faktúry Objednávky Zmluvy Sociálny fond

 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ROK 2011

Faktúry - január 2011 Faktúry - marec 2011 Faktúry - máj  2011  Faktúry - júl, august, september 2011  Faktúry - november 2011
Faktúry - február 2011  Faktúry - apríl  2011 Faktúry - jún  2011 Faktúry - október 2011    Faktúry - december 2011

ROK 2012

Faktúry - január 2012    Faktúry - marec 2012 Faktúry - máj 2012    Faktúry - júl 2012  Faktúry - september 2012 Faktúry - november 2012 
Faktúry - február 2012  Faktúry - apríl 2012  Faktúry - jún 2012 Faktúry - august 2012  Faktúry - október 2012  Faktúry - december 2012

ROK 2013

Faktúry - január 2013  Faktúry - marec 2013  Faktúry - máj 2013 Faktúry - júl 2013    Faktúry - september  2013 Faktúry - november  2013
Faktúry - február 2013 Faktúry - apríl 2013  Faktúry - jún 2013  Faktúry - august 2013  Faktúry - október  2013  Faktúry - december  2013

ROK 2014

Faktúry - január  2014  Faktúry - marec  2014 Faktúry - máj  2014  Faktúry - júl  2014  Faktúry - september 2014 Faktúry - november 2014
Faktúry - február  2014  Faktúry - apríl  2014 Faktúry - jún  2014 Faktúry - august  2014  Faktúry - október 2014 Faktúry - december 2014

ROK 2015

Faktúry - január 2015  Faktúry - marec 2015 Faktúry - máj 2015  Faktúry - júl 2015  Faktúry - september 2015 Faktúry - november 2015
Faktúry - február 2015    Faktúry - apríl 2015 Faktúry - jún 2015 Faktúry - august 2015  Faktúry - október 2015 Faktúry - december 2015

ROK 2016

Faktúry - január 2016  Faktúry - marec 2016 Faktúry - máj 2016  Faktúry - júl 2016  Faktúry - september 2016 Faktúry - november 2016
Faktúry - február 2016    Faktúry - apríl 2016 Faktúry - jún 2016 Faktúry - august 2016  Faktúry - október 2016 Faktúry - december 2016

ROK 2017

Faktúry - január 2017 Faktúry - marec 2017 Faktúry - máj 2017 Faktúry - júl 2017 Faktúry - september 2017 Faktúry - november 2017
Faktúry - február 2017  Faktúry - apríl 2017 Faktúry - jún 2017 Faktúry - august 2017 Faktúry - október 2017 Faktúry - december 2017

ROK 2018

Faktúry - január 2018 Faktúry - marec 2018 Faktúry - máj 2018 Faktúry - júl 2018 Faktúry - september 2018 Faktúry - november 2018
Faktúry - február 2018 Faktúry - apríl 2018 Faktúry - jún 2018 Faktúry - august 2018 Faktúry - október 2018 Faktúry - december 2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria