Navigácia

PROJEKTY

COMENIUS

 

 

 

 

 

Gymnázium na Štúrovej ulici v Želiezovciach predstavuje:

Multilaterálny školský projekt v rámci programu COMENIUS

Názov projektu je: „Starí a mladí – spoločne v Európe“

Zapojené krajiny a školy:

68. stredná škola mesta Leipzig, Nemecko

Združená technická škola Bialystok, Poľsko

Gymnázium v meste Eskisehir, Turecko

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce

Naším projektom chceme prispieť k aktivitám „ Európskeho roka aktívnej staroby a solidarity medzi generáciami“. Plánujeme s našimi žiakmi uskutočniť aktivity, ktoré by starým ľudom skrášlili život a poskytli pocit, že napriek ich vysokému veku predstavujú hodnoty v živote mladých ľudí. Preto sa chceme navzájom učiť jeden od druhého tance, piesne a inštrumentálne skladby z rôznych krajín, ktoré potom prezentujeme seniorom. Vidíme, že mladí ľudia žijú stále viac v „ digitálnom svete“ a vzďaľujú sa od aktívneho života. Priateľstvá zažívajú cez internet, hrajú virtuálne hry, dorozumievajú sa krátkymi sms-správami atď. Týmto spôsobom života strácajú svoje sociálne vlastnosti a kompetencie a stavajú sa pasívnymi členmi spoločnosti. Stále menej si uvedomujú, čo sa okolo nich deje. Tento projekt prinesie zmenu v živote našich žiakov. V priebehu dvoch rokov sa uskutočnia stretnutia žiakov a učiteľov striedavo v každej zúčastnenej krajine. Pri každom stretnutí budeme spolu nacvičovať tance a piesne a navštívime domov dôchodcov, klub dôchodcov, kde spoločne vystúpime s naším programom. Žiaci sa budú zúčastňovať aj iných aktivít, budú pripravovať vlastnoručne darčeky pre starých ľudí. V priebehu projektu budú mať možnosť viesť rozhovory s personálom domova dôchodcov, zo špecialistami v oblasti gerontológie. Spoznajú rôzne profesie a povolania,  rozhovory s nimi budú zapisovať vo forme interview a správ. Žiaci spoznajú kultúru, školský systém, ľudí a miesta v navštívenej krajine. Tieto zážitky a skúsenosti zo stretnutí budú žiaci denne dokumentovať vo virtuálnom denníku. Na konci projektu bude tento denník ( spolu s fotkami, interview a správami ) vytlačený v knižnej podobe.

Školy združené v projekte vytvorili vlastnú webovú stránku, na ktorej prezentujú svoje aktivity a výsledky:

www.jungundaltgemeinsamineuropa.com

Uskutočnené aktivity prispejú k celoživotnému vzdelávaniu v oblasti občianskej uvedomelosti, spolupatričnosti ľudí rôznych národov a vekových kategórií, dajú priestor pre interkultúrny dialóg bez ohľadu na príslušnosť k vekovej kategórii. Počas interkultúrneho dialógu budú mať žiaci a učitelia možnosť spoznávať rôzne prístupy k výchove a vzdelávaniu ako aj vzdelávacie programy. Žiaci získajú skúsenosti a informácie z rôznych oblastí pracovného života, práce so seniormi, psychológie a poradenstva. V priebehu projektu získajú žiaci kompetencie a schopnosti, ktoré prispejú k vzniku európskeho občianskeho vedomia a sebavedomia, k vývoju tolerancie, k odbúravaniu predsudkov a rasizmu, k rešpektovaniu ľudí a kultúr iných národov, pretože budú mať možnosť zoznamovať sa s nimi v ich vlastnej krajine. Odbúrame tým viac negatívnych postojov, čím lepšie sa účastníci spoznajú.

Logo Comenius projektu: „Starí a mladí – spoločne v Európe“

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria