Navigácia

Finančné prostriedky

Čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu v kalendárnom roku 2013 - výchovno-vyučovací proces

Položka rozpočtu

Rozpočet

Čerpanie k 31.12.2013

Mzdy

134.830,91 €

134.830,91 €

Odvody

46.810,00 €

46.810,00 €

Energie

11.567,00 €

11.567,00 €

Prevádzkové náklady

13.677,89 €

13.677,58 €

Poistenie majetku – originálne kompetencie

3.149,70 €

3.149,70 €

Prevádzkové náklady na školskú jedáleň – originálne kompetencie

8.000,00 €

8.000,00 €

Vlastné príjmy – úroky

5,00 €

3,80 €

CELKOM

218.040,50 €

218.038,99 €

 

Čerpanie rozpočtu v kalendárnom roku 2014 - výchovno-vyučovací proces

Položka rozpočtu

Rozpočet

Čerpanie

Mzdy

99.384,00 €

 

Odvody

34.735,00 €

 

Energie

16.626,00 €

 

Prevádzkové náklady

11.333,00 €

 

Poistenie majetku – originálne kompetencie

3.149,70 €

 

Prevádzkové náklady na školskú jedáleň – originálne kompetencie

 

 

Vlastné príjmy – úroky

20,00 €

 

CELKOM

165.247,70 €

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
    Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
  • Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369
    Hospodárka školy - Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Fotogaléria